07.02.2019

Покана за участие в заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-3.001-0082-C01 “Повишаване на енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните емисии на предприятието "Исав-1" ЕООД

На 08.02.2019 г. (петък) от 11.00 часа в офиса на ИСАВ-1 ЕООД, с адрес град
Пазарджик, ул. "Мильо Войвода" №15 ще се проведе заключителна
пресконференция по проект № BG16RFOP002-3.001-0082-C01 “Повишаване на
енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните
емисии на предприятието "ИСАВ-1" ЕООД

Прочетете повече
13.11.2018

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Фуражен завод 20 t/h с гранулиращи линии 5 t/h и 10 t/h, Силозно стопанство за съхранение на 10 300 T зърно и 360 Т меки компоненти” – с.Богданица, обл.Пловдив

Прочетете повече
23.11.2017

ДОГОВОР BG16RFOP002-3.002-0082-C01

"ИСАВ-1" ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.002-0082-C01 за проект “Повишаване на енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните емисии на предприятието "ИСАВ-1" ЕООД по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 2 022 568.00  лв. (1 041 174.18  лв. - европейско и 183 736.62  лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Прочетете повече