На 08.02.2019 г. (петък) от 11.00 часа в офиса на ИСАВ-1 ЕООД, с адрес град Пазарджик, ул. „Мильо Войвода” №15, ще се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-3.001-0082-C01 “Повишаване на енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните емисии на предприятието "ИСАВ-1" ЕООД, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта:   2 022 568.00 лв.

Европейско финансиране:     1 041 174.18 лв.

Национално съфинансиране:   183 736.62 лв.

Собствено финансиране:           797 657.20 лв.

Продължителността на проекта:   18 месеца.