Предприятието "ИСАВ-1" ЕООД разполага вече с по-производителни и енергийно ефективни нови машини,а именно: хидравлична гилотина, автоматична система за лазерно рязане с винтов маслен компресор, хидравлична абкант преса, четиривалова хидравлична листоогъваща машина. Машините са закупени по проект BG16RFOP002-3.001-0082-C0 съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0082-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия “ и с финансовата подкрепа на ЕФФР чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.

Техническите параметри на лазерната машина позволяват прецизно изрязване на сложни детайли от ламарина с правилна и неправилна форма, при следните размери:

- въглеродна стомана с дебелина 16 mm

- неръждаема стомана с дебелина 8 mm

- скорост на позициониране по оси X,Y – 105 m/min

- програмируема скорост на рязане, до макс. – 50 m/min

- лазерен резонатор с мощност 8,00 kW

- мощност на моторите 26,00 kW

- мощност на охладителя 8,00 kW

- мощност на компресора - 11,00 kW

 Хидравличната гилотина има следните технически характеристики:

- корпус – заварена метална конструкция

- максимална дебелина на рязане 6,00 mm и максимална дължина на рязане 3 060 mm, с постоянен ъгъл на рязане

- възможност за програмиране на дължина на рязане

Четириваловата хидравлична листоогъваща машина има следните технически характеристики:

- мощност на ел. двигател – 7,50 kW

- работна дъжина- 2600 mm

- максимална дебелина – 8,00 mm

Всички нови машини гарантират:

- намаляване на времето за изпълнение на клиентските поръчки и осигуряване на възможност за по-качествено обработване на поръчките;

- намаляване на разходите за електроенергия на единица продукция;

- допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.