"ИСАВ-1" ЕООД

Механичен цех:
Ул. „М.Войвода” №15
4400 Пазарджик
България
Тел./факс: +359 34 446032
+359 34 442522
E-mail: isav@cybcom.net

Мелнично-фуражен комплекс:
Бившето АПК
4490 Септември
България
Тел./факс: +359 3561 2168
Мобилен: +359 885 932399
E-mail: isav@cybcom.net