"ИСАВ-1" ЕООД

Механичен цех:
Ул. „М.Войвода” №15
4400 Пазарджик
България
Тел./факс: +359 34 446032
+359 34 442522

Моб.тел.: +359 887 664606
E-mail: info@isav-bg.com ;