С цел да защитим личните Ви данни и фактът, че от 25 май 2018 г. започва да се прилага Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. № 2016/679 (GDPR), бихме искали да Ви информираме, че сме адаптирали правилата за обработка на личните ви данни.

"ИСАВ-1" ЕООД събира и обработва лични данни на основание чл.23, ал. 4 от   Закона за защита на личните данни и чл. 19 т. 2 от Наредбата  № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
Информацията, която"ИСАВ-1" ЕООД  може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.

Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.