ФУРАЖЕН ЦЕХ 20 T/H С ДВЕ ГРАНУЛИРАЩИ ЛИНИИ 6 T/H И 10 T/H, СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 10 000 Т ЗЪРНО И 360 T МЕКИ СУРОВИНИ, СУШИЛНЯ 16 Т/H


ФУРАЖЕН ЦЕХ 5 Т/Н И СИЛОЗНО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 3700 Т ЗЪРНО - с.ВЕЛИЧКОВО

"ИСАВ-1" ЕООД - Проектиране и изграждане на индустриални производствени инсталации

Предлагаме професионална подкрепа при реализирането на Вашите проекти от чертежите до пускането в експлоатация - съветваме, проектираме, произвеждаме, съобразявайки се с Вашите интереси и идеи.

 Ние предлагаме на нашите клиенти:
-проектиране на всички части от проекта;
-изработка на технологично оборудване;
-доставка на оборудването до обекта;
-монтаж "до ключ" на машини и съоръжение;
-пуск в експлоатация;
-обучение на персонала;
-пълно гаранционно обслужване;
-следгаранционно обслужване - сервизно обслужване до 3-9 часа след постъпване на сигнал.

Машиностроителното предприятие на "ИСАВ-1" ЕООД притежава Сертифицирана система за Управление на Качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015               


              

, Сертифицирана система за Управление на Околната Среда, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015

               

 Сертифицирана система за Управление на безопасността на храните, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 22000:2005,

                                                                                                  

, както и Сертифицирана система за Управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011