"ИСАВ-1" ЕООД - Проектиране и изграждане на индустриални производствени инсталации

Нашите машини и инсталации са напълно механизирани и азвтоматизирани. Ние предлагаме професионална подкрепа при реализирането на Вашите проекти от чертежите до пускането в експлоатация- ние съветваме, проектираме, произвеждаме съобразявайки се с Вашите интереси и идеи.

"ИСАВ-1" ЕООД ПРЕДЛАГА ДОСТАВКА НА ОТДЕЛНИ МАШИНИ И ДЕТАЙЛИ.
Ние извършваме ремонтно- възстановителни работи на зърнопреработващи предприятия и силозни стопанства. Също така разработваме нестандртни решения в зависимост от ситуацията. Нашите специалисти с удоволствие ще Ви окажат съдействие при решаването на Вашия индивидуален случай. Ние разполагаме с опитен проектантски екип и предлагаме комплексно изготвяне на всички части на Вашия проект:

  1. част: Технология
  2. част: Пневмотранспорт
  3. част: Аспирационни уредби
  4. част: Ел. и автоматизация
  5. част: Архитектура
  6. част: Конструктивна
  7. част: Вертикална планировка
  8. част: ВиК
  9. Количествено-стойностна сметка
  10. Безопасност и здраве

Нашата основна мисия е напълно да задоволим всяко едно изискване на нашите клиенти чрез професионално отношение и висококачествени и надеждни машини. Ние се стремим да подобрим качеството на нашите услуги, като предлагаме на нашите партнъори машини и инсталации, в които са внедрени най-новите технически и технологични решения.