Инсталация за обработка на слънчоглед


ФУРАЖЕН ЗАВОД 20 T/H С ДВЕ ГРАНУЛИРАЩИ ЛИНИИ 6 T/H И 10 T/H, СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 10000 Т ЗЪРНО И 360 T МЕКИ СУРОВИНИ, СУШИЛНЯ 16 Т/H


ФУРАЖЕН ЦЕХ 5 Т/Н И СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 3700 Т ЗЪРНО - с.ВЕЛИЧКОВО


"ИСАВ-1" ЕООД

Проектиране и изграждане на индустриални производствени инсталации:

Фуражни цехове

Силози за зърно

Оризарни

Гранулиращи линии

Пелетизиращи инсталации

Пневмотранспортни инсталации

Екструдиращи инсталации

Аспирационни уредби

Инсталация за дозиране и смесване на макро - и микро-добавки

Производствени линни за химическата промишленост 

       

Предлагаме професионална подкрепа при реализирането на Вашите проекти от чертежите до пускането в експлоатация - съветваме, проектираме, произвеждаме, съобразявайки се с Вашите интереси и идеи.

 Ние предлагаме на нашите клиенти:
-проектиране на всички части от проекта;
-изработка на технологично оборудване;
-доставка на оборудването до обекта;
-монтаж "до ключ" на машини и съоръжение;
-пуск в експлоатация;
-обучение на персонала;
-пълно гаранционно обслужване;
-следгаранционно обслужване - сервизно обслужване до 3-9 часа след постъпване на сигнал.

Машиностроителното предприятие на "ИСАВ-1" ЕООД притежава Сертифицирана система за Управление на Качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, Сертифицирана система за Управление на Околната Среда, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015, както и Сертифицирана система за Управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011.