13.11.2018

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Фуражен завод 20 t/h с гранулиращи линии 5 t/h и 10 t/h, Силозно стопанство за съхранение на 10 300 T зърно и 360 Т меки компоненти” – с.Богданица, обл.Пловдив

Прочетете повече
23.11.2017

ДОГОВОР BG16RFOP002-3.002-0082-C01

"ИСАВ-1" ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.002-0082-C01 за проект “Повишаване на енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните емисии на предприятието "ИСАВ-1" ЕООД по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 2 022 568.00  лв. (1 041 174.18  лв. - европейско и 183 736.62  лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Прочетете повече
19.09.2014

Силозно стопанство за съхранение на 8 000 Т слънчоглед - с.Покрайна

ИСАВ-1 ЕООД пусна в експлоатация Силозно стопанство за съхранение на слънчоглед с вместимост 18 776 m3!

Силозното стопанство бе напълно окомплектовано с още 2 бр. силози 18.33/14!
Капацитет на транспортните съоръжения: 150 m3/h!

Инвеститор: Олимекс ООД - гр.Видин

25.08.2014

Фуражен цех 3 t/h - гр.Грамада

ИСАВ-1 ЕООД пусна в експлоатация обект: Фуражен цех 3 T/H - гр.Грамада.

Цехът е напълно механизиран и автоматизиран, управляван от компютърна система!

Инвеститор: Агросорт ЕООД - гр.Грамада

04.03.2014

ИСАВ-1 ЕООД на ВИА ЕКСПО - ЕЕ и ВЕИ 2014

Заповядайте на нашия щанд 4D в палата No 1 на изложение Енергийна ефективност и Възобновяеми енергийни източници 2014 в Международен Експо център - Цариградско шосе, гр.София, от 05.03 до 07.03!
Може да видите чукова дробилка за дървен чипс тип IS-H55!

Очакваме Ви!