На 08.02.2019г. (Петък) от 11.00 часа в офиса на ИСАВ-1 ЕООД, се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-3.001-0082-C01 "Повишаване на енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните емисии на предприятието "ИСАВ-1" ЕООД, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта:  2 022 568.00 лв.

Европейско финансиране:     1 041 174.18 лв.

Национално съфинансиране:    183 736.62 лв.

Собствено финансиране:            797 657.20 лв.

Продължителностна проекта: 18 месеца.

На пресконференцията управителят на предприятието "ИСАВ-1" ЕООД представи постигнатите резултати по проекта, като отвори пространство за въпроси и коментари във връзка с изпълнението му.

В събитието взеха участие представители на Областен информационен център - Пазарджик, на местни фирми и други заинтересовани страни.

http://isav-bg.com/data/fms/Presentation%20proek%20EFRR.pdf