Проектиране и изграждане на машини и съоръжения за индустриални предприятия

  Създадена през 1992 година, "ИСАВ-1" ЕООД се превърна в една от водещите фирми в областта на проектирането и изграждането на машини и съоръжения за зърнопреработващата промишленост и фуражна индустрия на българския пазар.

Ние предлагаме цялостно изграждане "до ключ" на следните инсталации:

 • Фуражни цехове;

 • Мелници за брашно;

 • Оризарни;

 • Гранулиращи линии;

 • Пелетизиращи инсталации;

 • Пневмотранспортни инсталации;

 • Екструдиращи инсталации;

 • Аспирационни уреди;

 • Инсталация за дозиране и смесване на макро – и микро- добавки;

 • Инсталация за транспортиране, съхранение, почистване и дозиране на брашно;

 • Силози за зърно.

 • Производствени линии за химическата промишленост.

Нашите машини и инсталации са напълно механизирани и автоматизирани.  Ние предлагаме професионална подкрепа при реализирането на Вашите проекти от чертежите до пускането в експлоатация- ние съветваме, проектираме, произвеждаме съобразявайки се с Вашите интереси и идеи

   

Разполагаме с опитен проектантски екип и предлагаме комплексно изготвяне на всички части на Вашия проект:  

 • част: Технология
 • част: Пневмотранспорт
 • част: Аспирационни уредби
 • част: Ел. и автоматизация
 • част: Архитектура
 • част: Конструктивна
 • част: Вертикална планировка
 • част: ВиК
 • част: ОВКХТ
 • част: Пожарна безопасност
 • Енергийна ефективнвост
 • Количествено-стойностна сметка
 • План за безопасност и здраве
 • План за управление на строителни отпадъци

Нашата основна мисия е напълно да задоволим всяко едно изискване на нашите клиенти чрез професионално отношение и висококачествени и надеждни машини. Ние се стремим да подобрим качеството на нашите услуги, като предлагаме на нашите партнъори машини и инсталации, в които са внедрени най-новите технически и технологични решения. 

Машиностроителното предприятие на "ИСАВ-1" ЕООД притежава Сертифицирана система за Управление на Качеството , в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, Сертифицирана система за Управление на Околната Среда, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015 , както и Сертифицирана система за Управление на Енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011.

 

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения (Строежи от втора до пета категория;)Удостоверение №   I - NV 010870