ФУРАЖЕН ЦЕХ 20 T/H С ДВЕ ГРАНУЛИРАЩИ ЛИНИИ 6 T/H И 10 T/H, СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 10 000 Т ЗЪРНО И 360 T МЕКИ СУРОВИНИ, СУШИЛНЯ 16 Т/H, с.Богданица, обл.Пловдив.

Инвеститор: "ЕЛИТ-2095" ЕООД, гр. Пловдив