Машини и съоръжения към нова Линия за производство на пелети от слама и люцерна с общ капацитет 6 Т/Н - с. Строево.

Инвеститор: "Екютек България" ЕООД- с. Строево