Машини и съоръжения към Инсталация за производство на пелети с капацитет 1,5 - 2,0 Т/Н.

Инвеститор: "Кейууд" ЕООД- гр. Плевен