Инсталация за производство на пелети от слънчогледова люспа с капацитет 2,5 Т/Н - гр. Кнежа.

Машини и съоръжения към Линия за белене на слънчоглед с капацитет 4,6 Т/Н.

Инвеститор: ЕТ "Светлин Илчовски" - гр. Кнежа