Машини и съоръжения към нова Линия за производство на пелети с общ капацитет 5,5 Т/Н