Инсталация за приемане, съхранение и транспортиране на пелети и дървен чипс към котел - гр. Бургас.

Силоз 32 m3 за съхранение на пелети и чипс.

Инвеститор: "Термал Инженеринг" ООД- гр. Бургас