Циклон

Циклоните се използват като материалоуловители в аспирационните уредби и пневмотранспортни инсталации на зърнопреработващите предприятия.

"ИСАВ-1" ЕООД предлага направа на всички видове циклони, в зависимост от нуждите на клиента.

Нашите специалисти с удоволствие ще Ви помогнат при избора на най-подходящия за Вашата работа циклон. Ние изчисляваме, оразмеряваме и изработваме най-качествените циклони в България.

Гарантирано качество с дълъг срок на експлоатация.