"ИСАВ-1" ЕООД предлага изграждането на инсталация за дозиране на мазнина, която ще повиши значително хранителната стойност на предлаганите от Вас фуражи.

Нашите инсталации са напълно автоматизирани и механизирани. Контролът се извършва с компютърно управление.

Гарантирано качество с дълъг срок на есплоатация. 

Осигуряваме пълно гаранционно обслужване и  съдействие.