Линия за производство на пелети от слънчогледова люспа тип IS-PL1000 с капацитет 1 t/h – гр.Първомай

Инвеститор: АЛФАСЕТ ЕООД - София