Силозно стопанство за съхранение на слънчоглед с вместимост 18 776 m3

През 2014 г. силозното стопанство бе напълно окомплектовано с още 2 бр. силози 18.33/14!

Oбщ капацитет: 8 000 Т слънчоглед!

Инвеститор: "Олимекс" ООД - гр.Видин