Инсталация за приемане,съхранение, дозиране, контролно пресяване и транспорт на брашно

към Хлебозавод Хаджи Димитър - гр.Сливен

Инсталацията се състои от 4 бр. силози х 39 m3 = 156 m3!

Инвеститор: "Хлебозавод Хаджи Димитър" ООД