Силозно стопанство за съхранение на 3 900 T зърно - с.Царев брод

Инвеститор: Фаворит 97 ЕООД - Шумен