Инсталация за дозиране на биоконцентрат от Биг Бег торби.

Инвеститор: "Брезово" АД- гр. Брезово