Инсталация за приемане, съхранение, дозиране и гранулиране на инертни пълнители с обща вместимост 312 m3

Машини и съоръжения от неръждаема стомана.

Оборудване от ATEX Standard.

Инвеститор: "Биовет" АД - гр. Пещера