Ръкавен филтър

Ръкавните филтри са предназначени за отделяне на праха от запрашения въздух в аспирационните и пневмотранспортни инсталации. Количество въздух от 600 m3/h до 30 000 m3/h!

"ИСАВ-1" ЕООД предлага голям избор от ръкавни филтри за обща (няколко машини) или локална (филтърът е директно монтиран на машината) аспирация.

В днешни дни е задължително използването на филтри във всички предприятия от зърнопреработвателната индустрия. Целта е да се осигури необходимият микроклимат в работните помещения, а така също и да не се допуска изхвърляне на прах в атмосферата над пределно допустимата норма – 5 mg/m3. 

Предимства:

  • лесна експлоатация (автоматично управление)
  • лесна и бърза смяна на филтърните ръкави
  • контролер за автоматично почистване ръкавите на филтъра с обратна струя сгъстен въздух
  • висок технологичен ефект
  • лесна поддръжка

Гарантирано качество с дълъг срок на експлоатация. 

Осигуряваме пълно гаранционно обслужване и съдействие.