Роторен дозатор

Роторните шибъри (шлюзови затвори) се използват за отвеждане на продукта в аспирационните уредби и пневмотранспортни инсталации на зърнопреработващите предприятия. Могат да се използват и като дозатори.

"ИСАВ-1" ЕООД предлага роторни шибъри с различни размери , в зависимост от нуждите на клиента.

Нашите специалисти с удоволствие ще Ви помогнат при избора на най-подходящия за Вашата работа роторен шибър.

Гарантирано качество с дълъг срок на експлоатация.