При нас може да намерите:

Машини за фино почистване (от 1 t/h до 50 t/h)

 • Ситови сепаратори
 • Ротационни сита (брашно, гранула)
 • Аспирационни канали
 • Триори
 • Камъкоотделители
 • Магнитни сепаратори

Приложение и начин на действие:

 • Ситови сепаратори  – използват се във всички зърнопреработващи предприятия за почистване на основната зърнена маса от примеси различни по геометрични признаци (ширина и дебелина).Могат да бъдат с вибрационно и кръгово-възвратно движение на ситото. Най-често са окомплектовани с аспирационен канал.
 • Ротационни сита- използват се най-често за грубо почистване в силозни стопанства. Намират приложение и при контролно почистване на брашна,а също така в гранулиращи инсталации за отделяне на здравите пелети от дребната фракция. Аспирационни канали-  използват се за почистване на примеси с различни аеродинамични свойства. Най-често се използват заедно със ситови сепаратори
 • Триори- използват се за отделяне от основната зърнена маса на примеси различаващи се по дължина. Намират приложение основно в мелници.
 • Камъкоотделители- използват се за отделяне от основната зърнена маса на минералните примеси (камъни) от зърнената маса. Могат да се отделят и други примеси с по-голяма плътност као стъкла, метални части и др. Намират приложение основно в мелници.
 • Магнитни сепаратори- използват се за отделяне на метални примеси попаднали в зърното. Намират приложение във всички зърнопреработващи предприятия. 

Предлагаме различни модификации почистващи машини. За повече информация се свържете с нашите специалисти. 

Гарантирано качество с дълъг срок на експлоатация. 

Осигуряваме пълно гаранционно обслужване и съдействие.