Дозиране на биоконцентрат

Този тип инсалации се използват във фуражни заводи, в които за производството се използват биоконцентратни смески.

Инсталацията се състои от:

  • кабина + пневмотранспортна инсталация за зареждане на клетките
  • дозиращи клетки (възможни са различни модификации)
  • шнекови изваждащи апарати със затварящи се клапи
  • автоматична везна
  • пневмотранспортна инсталация

Инсталацията за дозиране на биоконцентрат има следните предимства:

  • лесна експлоатация- автоматично управление чрез компютърна система
  • голяма прецизност на дозиране
  • лесна поддръжка
  • намалява разходите за персонал

С използването на тази инсталация се повишава качеството на предлаганите от Вас продукти.

Гарантирано качество с дълъг срок на експлоатация.