Пълна автоматизация нa предприятия от зърно-преработващата промишленост и хранително-вкусовата индустрия:

 • мелници

 • фуражни цехове

 • екструдиращи инсталации

 • оризарни

 • линии за белене на слънчоглед

 • гранулиращи линии

 • инсталации за екстракция

 • силозни стопанствa (температурен контрол)

 • линии за дозиране и смесване на компоненти

 • инсталации за обработка на брашно към хлебозаводи

"ИСАВ-1" ЕООД предлага изпълнение на система за управление на SIEMENS STEP 7 (PLC) с оригинален софтуер за контрол на процесите и компютърна визуализация.

Предлагаме професионална подкрепа при реализирането на Вашите проекти от чертежите до пускането в експлоатация- ние съветваме, проектираме, произвеждаме, съобразявайки се с Вашите интереси и идеи.

Услугите, които предлагаме включват:

 • изготвяне на ел. проект

 • изработка на ел.табла

 • доставка до обекта на ел.оборудване

 • монтаж на ел.част по проект

 • настройка на системата за управление

 • пробни изпитания

 • пуск в експлоатация

Използваме ел.апаратура на SCHNEIDER ELECTRIC, честотни преобразуватели на SIEMENS и надеждни бронирани кабели.

 • Гарантирано качество с дълъг срок на експлоатация!
 • Осигуряваме пълно гаранционно обслужване и съдействие!

За повече информация, моля свържете се с нашите специалисти.