ИСАВ-1 ЕООД извърши реновация на Фуражния цех в гр.Брезово!

Технологичната схема на цеха е променена, както следва:
ПРИЕМАНЕ - ДОЗИРАНЕ - РАЗДРОБЯВАНЕ - СМЕСВАНЕ - ГРАНУЛИРАНЕ - ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ!

Капацитетът е увеличен на 10 T/H!

Монтирани са следните машини и съоръжения:

  • Автоматична кош везна 1 000 kg с тензометрични датчици;
  • Нова чукова дробилка N= 90 kW със захранваща клапа и ръкавен филтър за аспирация;
  • Нови транспортни съоръжения - редлери с филтри за локална аспирация, шнекове, елеватори, клапи и шибъри.
  • Управлението се извършва от автоматична компютърна система!

Обектът е пуснат в експлоатация!

Инвеститор: Брезово АД