"ИСАВ-1" ЕООД предлага изграждането на инсталации за транспортиране, съхранение, почистване и дозиране на брашно (към хлебозаводи)

Способстват за значително повишане качеството на предлаганите от Вас продукти.Този вид съхранение на брашно е задължителен за всички модерни хлебозаводи. Нашите инсталации са напълно автоматизирани и механизирани. Контролът се извършва с компютърно управление, което обуславя малък брой обслужващ персонал.

Гарантирано качество с дълъг срок на експлоатация. 

Осигуряваме пълно гаранционно обслужване и  съдействие.

Дадените схеми са примерни. Възможни са различни конфигурации. За повече информация се свържете с нашите специалисти.